Ga naar de inhoud

ANBI

ORGANISATIEGEGEVENS

Naam:              Stichting TAL Produkties
Adres:               Stalkaars 23
                         7242 MR Lochem
K.v.K. / RSIN    75294958 / 860227261
Bankrek.nr: NL47 RABO 0344 2973 14
Website: www.talprodukties.nl

BESTUUR ORGANISATIE:

Voorzitter:              Sander van Voorst
Secretaris:               Angela Zwiers
Penningmeester:   Greta Meutstege-klein Selle
Bestuurslid: Jan Willem Drost

BELEIDSPLAN TAL-PRODUKTIES                                    
DROMEN CREËER JE SAMEN !     

DOELSTELLINGEN
De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van creatieve processen in samenwerkingsverbanden van en met culturele instellingen in de meest brede zin van het woord.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
    het beschikbaar stellen van o.a. regie, produktieleiding en het stimuleren van creatieve theater/filmprodukties.   

ONZE MISSIE: 
Wij geloven dat het mogelijk is om je dromen te verwezenlijken.
We werken vanuit passie voor ons product, omdat we geloven een product te kunnen brengen, die het verschil maakt.
Zowel voor ons als voor anderen. Omdat we genieten van wat we doen en vastbesloten zijn om deze plannen werkelijkheid te laten worden.
We stoppen onze energie alleen in projecten waarin we geloven en dwingen onszelf daar het beste uit te halen.
Want “Creating Memories” doe je samen! Als het beter kan, doen we dat!
Ieder op zijn gebied, zodat ons resultaat het optimaal haalbare zal zijn.

DE FILISOFIE
Door onze creativiteit te verbinden met elkaar en onze omgeving versterken we onze wederzijdse kracht. We creëren een platform waarop iedereen vanuit zijn eigen expertise een bijdrage kan leveren aan het gezamenlijke doel.
Door die synergie brengen we kwaliteit.

DOELGROEPEN

Gemotiveerde amateurmusici, koren en acteurs met enige ervaring op zang- en spelgebied op allerlei niveaus.
Vrijwilligers die op vrijwillige basis willen werken aan kostuums, decors en ondersteuning met materialen en kennis die wij ter beschikking stellen.
Een algemeen publiek die door verschillende genres en stijlen kennismaakt waar zij normaliter geen ervaring mee heeft en hierdoor verrast zal worden.

FINANCIËN
Het werven van gelden bestaat onder meer uit fondsenwerving, donaties uit het regionale bedrijfsleven, subsidies, inschrijving projectkoor/orkest en entreebewijzen.
De stichting gaat bewust om met financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording.
Betreft het financiële beleid is bijvoorbeeld geregeld dat het bestuur de financiële verslagen opmaakt volgens de geldende normen.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De jaarrekening zal jaarlijks worden gepubliceerd op onze website.
Bij ontbinding van de stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo vast.
Deze zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting.

Jaarverslag TAL produkties

Jaarrekening 2022